UK Disability Inclusion Training for coaches and volunteers (level 3)

Introduction to Inclusive Practice module.

It is designed to help everyone working with disabled people of all abilities to deliver high quality inclusive physical activity and sport. This eLearning should take approximately 60 minutes and you can do as little or as much as you wish in one visit.

  • 2 hours digital classroom to consider the application of inclusive practice.
  • 2 hours face-to-face setting to apply the principles of inclusion in a practical setting.

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd i Hyfforddwyr & Gwirfoddolwyr (Lefel 3) - Cynnwys Digidol, Dosbarth Digidol & wyneb i wyneb

Mae wedi’i gynllunio i helpu pawb sy'n gweithio gyda phobl anabl o bob gallu i ddarparu gweithgareddau corfforol a chwaraeon cynhwysol o ansawdd uchel. Dylai'r e-Ddysgu hwn gymryd oddeutu 60 munud a gallwch wneud cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch mewn un ymweliad. Ystafell ddosbarth ddigidol 2 awr i ystyried y defnydd o arfer cynhwysol. Lleoliad wyneb yn wyneb 2 awr i weithredu egwyddorion cynhwysiant mewn lleoliad ymarferol. Cliciwch ar y botwm coch i gofrestru