UK Disability Inclusion Training for Coaches and Volunteers (Level 2)

Includes UK DIT Level 1

Provides an introduction to inclusive practice and an understanding of the theory behind it. This course is aimed at level 1 coaches and beyond who are looking to make sport and physical activity sessions more inclusive. It covers an in-depth exploration of the influence of perceptions and experiences, legislation, and classifications.

You will receive:

  • Access to an Online Learning Module providing a basic introduction to inclusive practice. (Level 1)
  • 1 hour and 30 minutes digital classroom to consider the application of inclusive practice. (Level 2)

 

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd i Hyfforddwyr & Gwirfoddolwyr (Lefel 2)

Cynnwys HCA y DU Lefel 1

Mae'n rhoi cyflwyniad i ymarfer cynhwysol a dealltwriaeth o'r theori y tu ôl iddo. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at hyfforddwyr lefel 1 a thu hwnt sy'n awyddus i wneud sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cynhwysol. Mae'n ymdrin ag archwilio'n fanwl ddylanwad canfyddiadau a phrofiadau, deddfwriaeth a dosbarthiadau.

Byddwch yn derbyn:

  • Mynediad i Fodiwl Dysgu Ar-lein sy'n rhoi cyflwyniad sylfaenol i arfer cynhwysol (Lefel 1)
  • Ystafell ddosbarth ddigidol 1 awr a 30 munud i ystyried y defnydd o arfer cynhwysol. (Lefel 2)