UK Disability Inclusion Training for Coaches and Volunteers (Level 3)

Includes UK DIT Level 1 and Level 2.

UK DIT Level 3 provides an introduction to inclusive practice aimed at lead coaches who are looking to make sport and physical activity sessions more inclusive. Covers the theory of the level 2 course, plus a detailed application of inclusive practice using practical examples to demonstrate how inclusion can be a part of your sessions.

You will receive:

  • Access to an Online Learning Module providing a basic introduction to inclusive practice. (Level 1)
  • 1-hour and 30 minutes digital classroom to consider the application of inclusive practice. (Level 2)
  • 2-hour face-to-face session to apply the principles of inclusion in a practical setting. (Level 3)

 

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd i Hyfforddwyr & Gwirfoddolwyr (Lefel 3)

Cynnwys Lefel 1 a Level 2

Mae'n rhoi cyflwyniad i ymarfer cynhwysol sydd wedi'i anelu at hyfforddwyr arweiniol sy'n awyddus i wneud sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cynhwysol. Yn ymdrin â theori'r cwrs lefel 2, ynghyd â defnydd manwl o ymarfer cynhwysol gan ddefnyddio enghreifftiau ymarferol i ddangos sut y gall cynhwysiant fod yn rhan o'ch sesiynau.

Byddwch yn derbyn:

  • Mynediad i Fodiwl Dysgu Ar-lein sy'n rhoi cyflwyniad sylfaenol i arfer cynhwysol (Lefel 1)
  • Ystafell ddosbarth ddigidol 1 awr a 30 munud i ystyried y defnydd o arfer cynhwysol. (Lefel 2)
  • Lleoliad wyneb yn wyneb 2 awr i weithredu egwyddorion cynhwysiant mewn lleoliad ymarferol. (Lefel 3)