UK Disability Inclusion Training Education (Level 1)

Introduction to Inclusive Practice module. It is designed to help everyone working with disabled people of all abilities to deliver high quality inclusive physical literacy. This eLearning should take approximately 1 hour and you can do as little or as much as you wish in one visit. Introduction to Inclusive Practice module.

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd ar gyfer Addysg (Lefel 1) - Cynnwys Digidol 

Mae wedi’i gynllunio i helpu pawb sy'n gweithio gyda phobl anabl o bob gallu i ddarparu gweithgareddau corfforol a chwaraeon cynhwysol o ansawdd uchel. Dylai'r e-Ddysgu hwn gymryd oddeutu 1 awr a gallwch wneud cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch mewn un ymweliad.

Price: £15.00
Quantity: